Networking: İş Ağı Geliştirme

Başarılı olmak için bilgi tüm insanlık tarihi boyunca en önemli ve etkili unsur olarak hep karşımıza çıktı. Bilginin paylaştıkça çoğaldığını ise insanlık binlerce yıl önce keşfetmiş ve günümüz akademilerinin temellerini atmıştı. Sanayi devriminden günümüze kadar gelen süreçte ise iş hayatı için sadece bilgi yetersiz hale geldi. Daha çok insan tanımak, müşteri elde etmek için ağlar“Networking: İş Ağı Geliştirme” yazısının devamını oku